Integritetspolicy

Vilka vi är

På den här sidan framgår hur Krebet Redovisning AB (559184-8591, Smörslottsgatan 30 416 78 Göteborg) behandlar personuppgifter. Krebet Redovisning AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. Vår webbplatsadress är: https://krebet.se.

När samlar Krebet Redovisning AB in personuppgifter?

Krebet Redovisning AB samlar in personuppgifter i samband med antagande av kunder och utförande av uppdrag.

Vilka personuppgifter samlar Krebet Redovisning AB in?

Endast relevant information samlas in, som:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer / samordningsnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Avdelningstillhörighet och befattning
  • Kopior av identitetshandlingar (enl lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”)
  • Bankkontouppgifter

Varför samlas personuppgifterna in?

Personuppgifter samlas in för att Krebet Redovisning AB ska kunna uppfylla sin del av avtalade tjänster såsom bokföring, deklaration, rådgivning eller liknande.

Vem mer får del av personuppgifterna?

Inga obehöriga får tillgång till personuppgifter. Endast i de fall lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut kräver det kan personuppgifter komma att lämnas ut. Krebet Redovisning AB kommer att ta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt. Uppgifter i kundregister sparas i ett år efter att ett uppdrag har avslutats. Visst material sparas så länge som bokföringslagen kräver det.

Webbhotell


Vi använder oss av webbhotellet Simply. Du kan läsa deras policy här (länk).

Formulär och e-post


Det som skrivs i kontaktformuläret sparas inte på någonstans utan genererar ett e-postmeddelande som når oss på vanligt sätt. Vi sparar e-posten i ett år såvida det inte rör längre projekt eller innehåller policy- eller principanvisningar.

Rättigheter

Registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, hur de behandlas och varifrån de samlas in. I vissa fall kan de registrerade kräva att få personuppgifterna raderade eller rättade.

Webbsidan


Vi använder oss av STHLM-IT.se för utveckling och support av hemsidan. De kan inte se något i kommunikationen mellan er och oss.

Kontaktperson vid frågor:

Jaakko Martikainen info@krebet.se