Ett mötesrum

Löpande bokföring

Alla affärshändelser i ett företag måste bokföras. Enligt bokföringslagen ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag och andra affärshändelser så snart det kan ske.

En företagare kan så klart sköta den löpande bokföringen själv, men det kräver intresse och engagemang. Det kan även vara tidskrävande och det finns många lagar och regler som måste följas.

Slipp huvudvärken

Om du sköter bokföringen på kvällar och helger, känner dig osäker eller lägger alldeles för mycket tid på det kan vi ta hand om det.

Med digitala verktyg skickas underlagen snabbt och vi uppdaterar regelbundet bokföringen. Vi kan vara ekonomiavdelningen i ert företag.


Årsbokslut

Enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska avsluta räkenskaperna för varje år med ett årsbokslut. I många fall kan man göra ett förenklat årsbokslut. Här finns det också många lagar och regler att följa.

Samma information som finns i årsbokslutet ska lämnas in till Skatteverket i NE-bilagan av deklarationen.

Slipp alla frågetecken

Om du känner dig osäker på vad som ska skickas in, om alla avdrag är korrekta, eller vilka rutor i blanketten som ska fyllas i kan vi ge dig support.

Sköter vi den löpande bokföringen är vi i ett bra läge för att göra ett korrekt årsbokslut. Men vill ni bara ha rådgivning så kan vi självklart hjälpa till.


Årsredovisningar

Aktiebolag ska avsluta räkenskaperna för varje räkenskapsår med en årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas och offentliggöras enligt Årsredovisningslagen.

Efter årsredovisningen ska aktiebolaget även lämna in en deklaration till Skatteverket.

Slipp oron

Om du inte vet hur en årsredovisning ska se ut, vilka avstämningar som måste göras, eller varför det skattemässiga resultatet inte är samma som det bokförda kan vi guida dig.

Vi hjälper gärna till med både årsredovisning och deklaration för ditt aktiebolag.


Rådgivning

Ofta har man som företagare frågor och funderingar om avdrag, skatter eller annat om bokföring. Vi kan hjälpa er att hitta svaren.